• Cô và trò sau giờ tan học
  • Đại diện người Việt Nam tại CHLB Đức
  • chen_mat_sau
  • Hiệu trưởng phát biểu
  • anh_chenmat_sau_
  • Giao_luu_gap_mat_dau_xuan_mau_tuat
  • Anh_chen_mat_sau
Tin nổi bật
Tin nổi bật
          Với quan điểm đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn để nâng cao chất lượng ...
Các giải pháp đổi mới đồng bộ của tổ chuyên môn đã tạo ra một môi trường sư phạm tốt, đáp ứng những phương pháp giảng dạy thực hiện đại, phù hợp với mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 29 – NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa  XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 2