24/04/21  Tin của trường  217
Từ bao đời nay, sách luôn được coi là người bạn tâm giao, chia sẻ vui buồn sâu kín của mỗi con người, vì đó là nơi kết tinh những giá trị tinh thần tinh tuý nhất của nhân loại. Nhằm phát huy hiệu quả hoạt động thư viện, theo hướng thân thiện tích cực đồng thời phát huy vai trò chủ động, tích cực ...
 23/04/21  Tin của trường  113
Năm học 2020 - 2021 là năm đầu tiên tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đối với học sinh lớp 1. Nhìn lại gần một năm thực hiện chương trình, trường Tiểu học Thị Trấn đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ.
 25/04/16  Chuyên môn  573
- Chào cả lớp, từ giờ cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các con. Cô tên là Phạm Vũ Bích Hằng, giáo viên bộ môn Vật Lý!Khi nghe cô giới thiệu, suy nghĩ đầu tiên của tôi là :"Ôi, giáo viên Vật Lý, chắc cô nghiêm khắc lắm đây...". Nhưng nụ cười trìu mến và sự cởi mở, thân thiện của cô đã khiến tôi nghĩ ...
Tiêu điểm