Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng, trong quần chúng nhân dân và toàn xã hội đã có quá trình lịch sử liên tục, lâu dài.

Cô giáo Vũ Thị Bích Thủy: Tấm gương tiêu biểu làm theo lời Bác

 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng, trong quần chúng nhân dân và toàn xã hội đã có quá trình lịch sử liên tục, lâu dài; thể hiện tư tưởng xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

 Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vị trí, vai trò của các thầy giáo, cô giáo đối với xã hội. Người từng nhấn mạnh: “ Nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục… Nói về đạo đức nhà giáo, Hồ Chí Minh nêu lên những phẩm chất rất cơ bản, đó là: hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; thương yêu học trò và yêu nghề; yêu lao động và quý trọng người lao động chân tay; có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Người căn dặn: “Thầy cũng như trò, cán bộ cũng như nhân viên phải thật thà yêu nghề của mình”. Bên cạnh đó, theo Hồ Chí Minh, đạo đức nhà giáo yêu nghề, yêu trường thôi chưa đủ mà còn phải yêu chủ nghĩa xã hội bởi đó là mục tiêu mà dân tộc đang hướng tới.

Thấm nhuần tư tưởng đạo đức ấy của Bác Hồ kính yêu, cô giáo Vũ Thị Bích Thủy hiện nay là Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thị Trấn, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái luôn nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, vượt khó vươn lên trong mọi lĩnh vực.

        Cô giáo Vũ Thị Bích Thủy sinh năm 1965, sau khi tốt nghiệp Trường Sư phạm Nghĩa Lộ tháng 8 năm 1984, cô được tổ chức phân công về công tác tại trường Đồng  Tuyển - Thị xã Lao Cai, đến tháng 8 năm 1989, cô giáo Thủy chuyển về công tác tại trường Tiểu học Quy Mông, nơi cuộc sống người dân còn rất nghèo khó nên trong công tác cũng như trong cuộc sống gặp không ít nỗi gian truân, vất vả nhưng với lòng yêu nghề, mến trẻ, cô đã sớm tự khẳng định mình trên bục giảng, say mê học tập, nghiên cứu giảng dạy, không ngừng vươn lên để khẳng định mình. Bằng nhiệt huyết, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, trong quá trình công tác, cô luôn là giáo viên dạy giỏi các cấp và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều năm liên tục đạt Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở.

           Được sự tin tưởng của cấp trên cũng như sự tín nhiệm của đồng nghiệp tháng 9 năm 2000, được bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Quy Mông. Đến tháng 9 năm 2009, cô được điều động về công tác tại trường Tiểu học Đào Thịnh giữ chức vụ Phó hiệu trưởng, sau đó cô được bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng trường Tiểu học Đào Thịnh. Năm  2015, cô được tổ chức điều động về nhận nhiệm vụ tại trường Tiểu học Thị Trấn, một đơn vị lá cờ đầu của ngành giáo dục huyện nhà với chức vụ Hiệu trưởng trường Tiểu học Thị Trấn.

  Trải qua nhiều đơn vị công tác, với nhiều cương vị khác nhau nhưng cô Thủy vẫn luôn tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu, luôn cố gắng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiệm của bạn bè, đồng nghiệp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; cùng cán bộ giáo viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do ngành giáo dục và địa phương phát động, đặc biệt là Chỉ thị 03 và chỉ thị 05 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn với hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học. Là người đứng đầu nhà trường, bản thân cô luôn tự nhủ phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, làm việc có lợi cho học sinh và nhà trường. Cô chia sẻ: “Muốn được đồng nghiệp tin tưởng thì bản thân mình phải gương mẫu, đi đầu trong mọi việc làm”. Cô luôn nghiêm túc chấp hành và thường xuyên nhắc nhở đôn đốc cán bộ, giáo viên tu dưỡng phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Vận động cán bộ, giáo viên học tập theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh để ngày càng vững vàng hơn trên bục giảng. Trong các phong trào lớn của ngành như “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” … luôn được cô dồn hết tâm huyết để triển khai một cách có hiệu quả, tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi trong nhà trường. Là người làm công tác quản lý cô luôn coi trọng xây dựng khối đại đoàn kết trong tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, tạo sự thống nhất từ chi bộ đến cán bộ, đảng viên và giáo viên. Thường xuyên chăm lo cho phong trào thi đua của trường, của lớp.

Đối với công tác chuyên môn, cô đặc biệt quan tâm đến việc đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học. Thường xuyên tổ chức dự giờ, thăm lớp, theo dõi nề nếp dạy học của giáo viên; khuyến khích thầy, cô giáo trong trường  “Ứng dụng công nghệ thông tin” vào giảng dạy,  “Dạy học phân hóa đối tượng học sinh” trong đó quan tâm đến việc áp dụng giảng dạy phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác. Tổ chức thảo luận, đánh giá rút kinh nghiệm, tìm các giải pháp để áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường; Tổ chức cho học sinh tham gia vào các hoạt động giáo dục trải nghiệm một cách linh hoạt phù hợp với điều kiện nhà trường, địa phương; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của  6 câu lạc bộ với mục tiêu giúp học sinh làm quen với cách học mới - học qua trải nghiệm thực tiễn. Thông qua đó, tạo hứng thú cho học sinh trong quá trình học tập. Vì vậy những năm gần đây tỷ lệ học sinh Hoàn thành tốt các nội dung học tập của nhà trường ngày càng được nâng cao.  Tỷ lệ học sinh Hoàn thành tốt được khen thưởng của trường chiếm tỉ lệ trên 80%, tỉ lệ học sinh chuyển lớp đạt 99,8.%. Tỉ lệ chuyển cấp đạt 100% nhà trường luôn giữ vững danh hiệu tập thể Lao động Xuất sắc.

        Trong công tác xây dựng đội ngũ, cô giáo Vũ Thị Bích Thủy và Ban Giám hiệu luôn chăm lo bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất, đạo đức cho cán bộ, giáo viên nhà trường. Đồng thời coi trọng phương châm “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học sáng tạo” để rèn luyện và phấn đấu. Đến nay nhà trường có 11/27 cán bộ giáo viên có trình độ đại học, nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, giữ vai trò là giáo viên cốt cán của Sở Giáo dục Yên Bái và cốt cán của phòng Giáo dục và Đào tạo Trấn Yên. Xây dựng đội ngũ giáo viên đoàn kết, năng động, hăng hái thi đua dạy tốt, nghiêm túc thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, của ngành. Động viên khen thưởng, khích lệ kịp thời các đồng chí giáo viên có thành tích xuất sắc trong phong trào “ Thi đua Dạy tốt - Học tốt”

 

Trao phần thưởng cho các đồng chí giáo viên đạt danh hiệu

Giáo viên giỏi cấp Huyện, cấp Tỉnh

Ngoài công tác chuyên môn cô còn chú trọng  chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Thư viện trường học, huy động cán bộ giáo viên, học sinh, phụ huynh và các tổ chức xã hội quyên góp bổ sung các tài liệu để Thư viện đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ hiệu quả cho công tác dạy và học.

Trong công tác dựng cơ sở vật chất và xã hội hoá giáo dục, cô luôn tích cực tham mưu với chính quyền địa phương làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục để tu sửa, cải tạo lại trường lớp đảm bảo yêu cầu học tập. Trong 3 năm học trở lại đây, cô đã tham mưu với chính quyền địa phương làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động phụ huynh, nhân dân các tổ chức chính trị xã hội trong và ngoài xã, các nhà hảo tâm, các cựu học sinh nhà trường ủng hộ nhân công, vật liệu, tiền,..đã củng cố, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất với kết quả ngoài sự mong đợi cụ thể là: Thay mới 268 bộ bàn ghế bán trú (liền gường nằm), làm lại biển, cổng trường,  mua máy lọc nước công nghiệp, sửa chữa mở rộng bếp nấu ăn cho học sinh, làm lan can toàn bộ các lớp học trên tầng hai, làm nhà vòm  sân khấu ngoài trời, tôn tạo xây lại bồn hoa cây cảnh, làm nhà để xe cho giáo viên và học sinh, sửa chữa công trình vệ sinh xây lại hệ thống cống rãnh thoát nước, thay tường rào bê tông bằng tường rào sắt để giải phóng tầm nhìn cho mọi người khi lên xuống cổng trường tránh tai nạn xảy ra. Mượn quỹ đất của huyện san ủi tạo mặt bằng, đổ bê tông 515m2  cho phụ  huynh có chỗ đứng đưa đón con giải quyết bài toán tắc nghẽn giao thông khu vực cổng trường đã tồn tại nhiều năm nay, đồng thời làm sân chơi, bãi tập cho học sinh; Trang trí  trường lớp theo mô hình trường học mới, khẩu hiệu pa nô, áp pic trong lớp học và trong khuôn viên nhà trường với tổng trị giá : 1.108.000.000 đồng.

Lãnh đạo Thị Trấn Cổ Phúc, lãnh đạo phòng Giáo dục& Đào tạo huyện Trấn Yên cùng Nhà trường, phụ huynh nhận bàn giao 100 bộ bàn ghế của Hội người
Việt Nam tại thành phố Cottbus – Cộng hòa Liên bang Đức tặng nhà trường

Trong công tác xây dựng Đảng với vai trò là Bí thư Chi bộ thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện nhà trường và các tổ chức đoàn thể, cô Thủy thường xuyên chú trọng đến việc xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, giữ vững khối đoàn kết trong Đảng và cơ quan. Duy trì thường xuyên nghiêm túc các buổi sinh hoạt Chi bộ, cải tiến đổi mới nội dung sinh hoạt, thực hiện tốt công tác phát triển đảng. Hàng năm làm tốt công tác phát triển đảng viên mới. Năm 2017 và 2018,  giới thiệu được 4 quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng. Hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị kết nạp Đảng 2 quần chúng  trong tháng 4 năm 2018. Trong lãnh đạo, chỉ đạo cô luôn phát huy tốt vai trò tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Kết quả, trong những năm qua Chi bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Huyện ủy Trấn Yên công nhận là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu liên tục trong nhiều năm.

          Là một người lãnh đạo năng động sáng tạo, có tâm, có tầm  với thời gian  34  năm công tác gắn bó với nghề, dù ở cương vị nào, đơn vị nào cô giáo Vũ Thị Bích Thủy cũng được tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh  kính trọng, yêu mến. Với những cố gắng, nỗ lực trong sự nghiệp trồng người. Đặc biệt, trong những năm gần đây, những thay đổi chuyển biến mạnh mẽ, vượt bậc của trường trong những năm qua, từ diện mạo đến môi trường, cảnh quan cũng như chất lượng dạy - học phát triển không ngừng là nhờ có sự năng động, sáng tạo và  công lao rất lớn của cô giáo - Hiệu trưởng Vũ Thị Bích Thủy.

Dù có nhiều thành tích và được đồng nghiệp đánh giá cao, coi là tấm gương lớn để học hỏi, nhưng tiếp xúc với chúng tôi, cô Thủy luôn khiêm tốn cho rằng những thành quả đã đạt được của nhà trường Tiểu học Thị trấn là do sự nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên, học sinh toàn trường. Cô giáo Hà Thị Vân Kiều chủ tịch Công đoàn nhà trường nhận xét: “Năng động, sáng tạo, gương mẫu, tâm huyết với nghề và luôn có lối sống giản dị, gần gũi đồng chí, đồng nghiệp là những điều mà ai cũng có thể thấy ở cô Hiệu trưởng Vũ Thị Bích Thủy”. Không chỉ gương mẫu trong mọi công việc, trong cuộc sống cô luôn suy nghĩ rất chu đáo, hết lòng vì đồng nghiệp.

Măc dù công việc rất bận rộn nhưng khi gia đình, người thân của đồng nghiệp có người ốm đau, hiếu, hỉ, ... cô đều đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và an ủi kịp thời, giúp đỡ  giáo viên, học sinh khó khăn ổn định tư tưởng, yên tâm công tác vươn lên. Bản thân cô đã nhận đỡ  đầu nuôi dưỡng em học sinh: Phạm Duy Khánh lớp 3B có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, éo le, bản thân em bị  khuyết tật. Cô cam kết sẽ đỡ đầu, nuôi dưỡng em Khánh từ lớp 1đến hết khóa học.

Năm học 2016 - 2017, dưới sự chỉ đạo của cô giáo Vũ Thị Bích Thủy - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã tuyên truyền tinh thần“ Tương thân, tương ái” trong toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên, huy động được 300 bộ quần áo, 300 quyển vở, 50 quyển sách giáo khoa với tổng trị giá là 2.900.000 đồng tặng học sinh trường TH&THCS Hồng Ca số 2.

Trao quà gồm sách giáo khoa, sách vở quần áo cho học sinh
 trường TH&THCS Hồng Ca 

Tết trung thu năm 2017 – 2018, với phong trào “ Lá lành đùm lá rách”, “ Lá rách ít đùm lá rách nhiều” cô đã tuyên truyền, vận động thầy và trò trường TH Thị Trấn ủng hộ học sinh trường TH&THCS Hồng Ca, một ngôi trường thuộc vùng khó khăn, học sinh 100% là người dân tộc thiểu số những phần quà với trị giá 3 150 000 đồng.

Cô Vũ Thị Bích Thủy trao những phần quà cho học sinh trường TH&THCS Hồng Ca nhân dịp tết Trung thu 

Hôm nay ai đã từng đặt chân đến ngôi trường Tiểu học Thị Trấn thì sẽ cảm nhận rõ nhất sự đổi thay về diện mạo, về cảnh quan nhà trường không ít người phải ngỡ ngàng khi thấy trường lớp khang trang, sạch đẹp, an toàn, thân thiện. Khuôn viên nhà trường muôn hoa đua sắc, tỏa hương có được như vậy là nhờ sự mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường.

Khuôn viên tràn ngập mùi hương và rực rỡ sắc màu của các loài hoa
chính là tâm huyết  của cô giáo Vũ Thị Bích Thủy trong công tác
cải tạo, xây dựng khuôn viên toàn nhà trường.

 

Trên đây là những con số biết nói, phản ánh một cách chân thực, khách quan về sự chuyển mình lớn mạnh của nhà trường từ sự chèo lái của người Hiệu trưởng tài ba.

Nhận xét về đồng chí quản lý của mình, nhiều giáo viên của trường cho biết: “Gắn bó với trường nhiều năm nay, nhưng từ khi cô Thủy về công tác ở trường này, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến rõ nét, không những nhiệt tình, gương mẫu, trách nhiệm  mà còn là nhà giáo năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, tự tin, tự chiu trách nhiệm”.

Một đại diện người dân sống gần khu vực nhà trường, ông Nguyễn Văn Hà có nhận xét về sự nỗ lực của cô giáo Vũ Thủy như sau: “ Từ khi cô Hiệu trưởng Vũ Thị Bích Thủy về nhận nhiệm vụ tại nhà trường, bản thân người dân sống gần trường có môi trường sống trong lành, sạch sẽ hơn vì cô ấy tổ chức tuyên truyền, vận động những phụ huynh, học sinh sống gần trường cùng chung tay bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp, quy hoạch lại khu chứa rác thải, huy động các nguồn lực trong xã hội để san gạt, đổ bê tông khu vực trước đây là khu chứa rác của xóm thành khu vực để xe cho phụ huynh đón con, thành khu sân chơi, bãi tập cho học sinh, tránh được tình trạng ách tắc giao thông trước đây tại cổng trường”.

Cô giáo Vũ Thủy chỉ đạo và thực hiện công tác san gạt mặt bằng khu vực
giáp cổng trường tạo mặt bằng cho học sinh vui chơi, thể dục
 và sân để xe cho phụ huynh đưa đón con đi học

Bên cạnh những hoạt động chung của nhà trường , cô cùng tổ chức  công đoàn đặc biệt quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của mỗi cán bộ giáo viên nhà trường, hàng năm thường tổ chức gặp mặt dâu rể vào dịp tết Nguyên Đán và ngày mùng 8/3  để chia sẻ, cảm thông , gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong tập thể nhà trường với các gia đình, để thúc đẩy,động viên mỗi cán bộ , giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nói riêng và nhiệm vụ chính trị của nhà trường nói chung.

Cô giáo Vũ Thị Bích Thủy phát biểu chúc mừng các đồng chí Đại biểu,
cán bộ, giáo viên, nhân viên nhân dịp xuân mới năm 2018

Với lòng tận tâm trong sự nghiệp trồng người cô giáo Vũ Thị Bích Thủy đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục của huyện Trấn Yên. Cô thật xứng đáng là tấm gương sáng để các thế hệ giáo viên học sinh học tập và noi theo. Cô Vũ Thị Bích Thủy xứng đáng là một Nhà giáo - Nhà quản lý xuất sắc trong ngành giáo dục huyện nhà và là tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo lời Bác./.                            

                                                                        Cổ Phúc, ngày 01/4/2018