Trường Tiểu học Thị Trấn xin thông báo về việc thay đổi thời gian và địa điểm học đối với học sinh của trường thực hiện từ ngày 20/09/2021 cụ thể như sau:
1. Thời gian: thực hiện từ ngày 20/09/2021. 

- Buổi sáng:

+ Truy bài: 7h45'

+ Vào lớp: 8h00'

- Buổi chiều: 

+ Khối 1, 2 tan học: 16h00'

+ Khối 3,4,5 tan học: 16h10'

2. Địa điểm:

- Học sinh trở về học tại trường Tiểu học Thị Trấn. Địa chỉ: tổ 7, đường Kim Đồng, Thị Trấn Cổ Phúc.

- Học sinh các lớp nhận lớp theo sơ đồ hướng dẫn của nhà trường (có biển tên lớp)

Lưu ý:

- Học sinh đến trường mặc đồng phục học sinh của nhà trường, đeo giày hoặc dép có quai.

- Đeo khẩu trang, mang theo bình nước cá nhân, đo thân nhiệt trước cổng trường.

- Chương trình, thời khóa biểu của các lớp giáo viên chủ nhiệm sẽ chuyển trực tiếp đến từng học sinh.