Năm học 2020 - 2021 là năm đầu tiên tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đối với học sinh lớp 1. Nhìn lại gần một năm thực hiện chương trình, trường Tiểu học Thị Trấn đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Để chuẩn bị thực hiện chương trình một cách hiệu quả nhất, ngay từ đầu năm học trường nhà trường đã tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và giới thiệu về chương trình GDPT 2018 tới toàn thể cán bộ giáo viên, và phụ huynh đặc biệt là phụ huynh lớp 1 nhằm tạo sự đồng thuận của các bậc cha mẹ học sinh. Tổ chức cho cán bộ giáo viên nghiên cứu, tìm hiểu về các văn bản, chỉ thị của các cấp, các ngành về đổi mới nội dung chương trình 2018. Nhà trường đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất phòng học, đầu tư trang thiết bị hệ thống bảng tương tác (3/3 lớp) tạo điều kiện cho công tác dạy và học lớp 1. Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, các thiết bị, đồ dùng dạy học, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, ... đáp ứng yêu cầu đổi mới cho giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học lớp 1 theo yêu cầu chương trình GDPT 2018.

Giờ học Tiếng Việt của học sinh lớp 1 tại trường Tiểu học Thị Trấn

Song song với việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nhà trường tiến hành lựa chọn đội ngũ giáo viên dạy lớp 1. Đó là những cô giáo  có trình độ đào tạo chuẩn, chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, có kinh nghiệm lâu năm dạy lớp 1.

Cử giáo viên cốt cán và 100% giáo viên trực tiếp dạy lớp 1 tham gia tập huấn đầy đủ nội dung, chương trình sách giáo khoa, kĩ thuật, phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh do Bộ GD, Sở GD và PGD tổ chức.

Nhằm lựa chọn tài liệu giảng dạy phù hợp với thực tế của địa phương, nhà trường đã tiến hành thành lập Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 1 theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng đã tổ chức nghiên cứu 05 bộ sách được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và đã  lựa chọn và sử dụng các bộ sách mang lại hiệu quả cao trong quá trình dạy học.

Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 1

Tổ chức dạy học theo phương án dạy học 2 buổi/ngày theo đúng yêu cầu và Kế hoạch dạy học của PGD.

Chương trình GDPT 2018 Thực hiện dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kế hoạch xây dựng theo hướng mở, linh hoạt; đảm bảo phân bổ hợp lí giữa các nội dung giáo dục; Thời khóa biểu sắp xếp khoa học, phù hợp thực tế địa phương, đúng theo hướng dẫn của cấp trên.

Tổ chức dạy các môn tự chọn: Môn Tiếng Anh 2 tiết/tuần.

Nhà trường đã tiến hành dự giờ, thăm lớp, phỏng vấn, nắm bắt tình hình giáo viên, học sinh lớp 1 để điều chỉnh giúp đỡ và giải quyết kịp thời những khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình. Tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề về phương pháp dạy học theo trường, cụm trường đạt hiêu quả. 

Tiết học môn thể dục SHCM chuyên đề cụm số 2

Về đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp 1 năm học 2020-2021:

- GV lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với chương trình và nội dung SGK. Sử dụng tài liệu, SGK, công nghệ thông tin đáp ứng được chương trình dạy học GDPT 2018.

- Về hình thức, phương pháp giảng dạy, chương trình giáo dục phổ thông mới bước đầu giúp học sinh tiếp cận với phương pháp dạy mới, trực quan, sinh động, nhanh gọn, không rườm rà; lần đầu tiên, hoạt động trải nghiệm trở thành nội dung giáo dục bắt buộc trong nhà trường với mục đích giáo dục trẻ phát triển toàn diện; học sinh biết đọc, viết nhanh hơn - viết được các văn bản theo yêu cầu và kĩ năng tính toán tốt hơn được phát triển về phẩm chất và năng lực.

Học sinh học trên lớp và các hoạt động trải nghiệm trên sân trường

Chuẩn bị thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 2 năm học 2021-2022:

- Tiếp tục tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của cấp trên tới toàn thể CB,GV, phụ huynh về chương trình GDPT 2018 đối với lớp 2

- Chuẩn bị về cơ sở vật chất đảm bảo công tác dạy và học.

- Thành lập tổ thẩm định và chọn SGK phù hợp tình hình thực tế.

- Lựa chọn đội ngũ GV dạy lớp 2 đủ cơ cấu và các môn học.