Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong nhà trường là nhiệm vụ hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ; khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình dạy học; từ đó góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

          Hiểu rõ về vai trò quan trọng của công tác bồi dưỡng giáo viên và học sinh, trong tuần qua, tổ chuyên môn khối THCS trường TH&THCS số 2 Y Can đã triển khai buổi sinh hoạt chuyên môn trao đổi một số biện pháp và phương hướng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy lớp 6. Đây là công việc mang tính chiến lược, cấp bách để đảm bảo thực hiện những yêu cầu của năm học mới, năm đầu tiên áp dụng chương trình phổ thông 2018 đối với lớp 6

        Trong buổi sinh hoạt, đồng chí Tổ trưởng Lê Thị Thu Trang đã nêu rõ những nhiệm vụ chuyên môn đội ngũ cần thực hiện; công việc chung của tổ, nhóm cũng như công việc cá nhân mỗi giáo viên phải chuẩn bị trong năm học. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu được đặt ra là xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường đáp ứng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông; thực hiện sinh hoạt tổ chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học để nâng cao năng lực sư phạm của đội ngũ nhà giáo. Các thành viên trong tổ chuyên môn cũng đã tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung theo kế hoạch; chia sẻ, trao đổi, thảo luận sôi nổi trong buổi sinh hoạt, tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới trong ngành giáo dục.

          Một số hình ảnh học sinh hứng thú trong tiết dạy môn Ngữ văn lớp 6 của cô giáo Trần Minh Hải.

 

  Các em học sinh lớp 6 hứng thú trong giờ học Nói và nghe